Wnioski o dotacje, kredyty

Rozwijając działalność, zapewne zdarzyć się może potrzeba pozyskania dodatkowych źródeł finansowania tego rozwoju. Bank w przypadku ubiegania się o kredyt potrafi "zasypać" Cię zestawieniami, które trzeba wypełnić w ramach wniosku kredytowego. Jeszcze większe wymagania stawiają instytucję (np.PARP), które udzielają dotacji w ramach dofinansowania z funduszów Unii Europejskiej. Przygotowanie wniosku o dotacje to nie wszystko.

Instytucje te mogą zweryfikować efektywność, poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach programu, z którego Twoja firma uzyska dotacje. Chętnie zaangażujemy się w prace nad tym aby Twoja działalność uzyskała takie środki na rozwój, uczestnicząc od momentu przełożenia Twojego pomysłu w sformalizowanych punktach wniosku aż do ostatnich sprawozdań z wykorzystania otrzymanych środków.