Płace, ZUS, obsługa kadrowa

Twoja firma wymaga profesjonalnego podejścia do spraw kadrowych. Zatrudniając pracowników należy prowadzić w odpowiedni sposób - zgodnie z przepisami akta osobowe. Wymagane też mogą być regulaminy pracy, wynagrodzeń - jeśli zatrudniasz więcej niż 20 osób. Poza tym spoczywa na Tobie wiele obowiązków z tytułu rozliczeń płacowych z ZUS i fiskusem. Możesz całość tych obowiązków przekazać naszej firmie. Zadbamy o to aby dokumentacja kadrowo-płacowa nie budziła żadnych zastrzeżeń w przypadku kontroli z ZUS, urzędu skarbowego czy też inspekcji pracy.