Księgi handlowe (rachunkowe)

Najpełniejsza forma ewidencji księgowej. Jest ona obligatoryjna jeśli Twoja firma działa jako spółka kapitałowa albo działając jako osoba fizyczna osiągasz obroty ze sprzedaży ponad 1.200.000 EUR. Forma ta pozwala na więcej niż tylko rozliczenia podatkowe. Dzięki właściwie prowadzonej księgowości, możesz mieć kontrolę nad majątkiem Twojej firmy.

Nie zgubisz się w rozliczeniach z kontrahentami, pracownikami, urzędami. Chodzi też o to, abyś dokładnie wiedział co dzieje się z twoim towarem, produktami i jak również na ile rentowna jest Twoja działalność. Nasza oferta w zakresie ksiąg handlowych to przede wszystkim elastyczne dostosowanie się do Twoich potrzeb, zapewniające wywiązanie się z obowiązków nałożonych na Twoją firmę przez prawo podatkowe, ustawę o rachunkowości czy też kodeks spółek handlowych. Księgi te mogą być prowadzone w siedzibie Twojej firmy, jak również u nas.

Miesięczna cena tej usługi tak naprawdę zależy od nakładu pracy a także czasowego, (jednakże zawsze rzetelnego) zaangażowania się w Twoją działalność. Można powiedzieć, że cena kształtuje się od 500 zł - do odpowiednio większej kwoty (jeśli Twoja księgowość jest naprawdę znaczna) i ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji.