Inne usługi

Każdy jest wyjątkowy w swoim rodzaju i wymaga indywidualnego podejścia. Tak więc inne usługi, jakie możemy Tobie zaoferować związane są z dostosowaniem się do potrzeb Twojej działalności. Są to przykładowo:

  • zakładanie działalności gospodarczej; przekształcanie form prawnych działalności,
  • pomoc w kontaktach gospodarczych z podmiotami zagranicznymi, ze względu na znajomość języka angielskiego i niemieckiego,
  • konsultacje w zakresie rozliczeń INTRASTAT,
  • pomoc w realizacji obowiązków narzuconych przez prawo ochrony środowiska (opłaty środowiskowe, opłaty produktowe).

Obecnie od księgowego firmy wymaga się wiele, nie tylko przygotowywania deklaracji podatkowych, wniosków, bilansów i wyników. Każda firma potrzebuje czasem pewnej informacji z całokształtu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dobry księgowy musi posiadać wiedzę z prawa podatkowego, zasad rachunkowości, prawa pracy, ale też prawa gospodarczego. Poza tym wymagane są także umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w tej działalności. Trudno być takim uniwersalnym, ale wiemy, że takim oczekiwaniom należy sprostać i potrafimy zapewnić Twojej firmie poczucie pewności, nie tylko jeśli chodzi o księgowość.